Kalendár stretnutí

2012

12. január
2. február
1. marec
12. apríl
3. máj
7. jún
12. júl
2. august
6. september
4. október
15. november
6. december

2009

8.1.
5.2.
2.4.
7.5.
4.6.
2.7.
6.8.
3.9.
1.10.
5.11.
3.12.

2008

10.1.
7.2.
6.3.
3.4.
15.5.
5.6.
3.7.
7.8.
4.9.
2.10.
6.11.
4.12.