Kto sme

Členky nášho klubu sú spravidla (ale nie bez výnimky) absolventky rozličných patchworkových kurzov (u nás i v zahraničí), ktoré cítili potrebu udržiavať i naďalej kontakty s rovnako zaťaženými, patchworku predpadnuvšími indivíduami, aby mohli zdieľať a navzájom si nezištne vymieňať informácie, nápady, námety, rady, tipy a triky za účelom získavania inšpirácie a zdokonaľovania sa v patchworkovom umení.

Prvá myšlienka schádzať sa vznikla na jar 2003 na jednom z bratislavských patchworkových kurzov. Ešte v tú jeseň pretavila Janka, naša najproduktívnejšia členka, ideu do činu usporiadaním niekoľkých posedení u nej doma, na ktorých sa postupne zrodila myšlienka vytvorenia klubu. Zo začiatku sa naše stretnutia konali len sporadicky, ale keďže nás nadšenie neopúšťalo (skôr naopak), napokon sme sa zhodli, že našim zámerom budú najlepšie vyhovovať pravidelné mesačné zrazy. Deje sa tak od roku 2004.

Po rôznych (i úsmevných) peripetiach s vhodnými priestormi na stretávanie nás napokon prichýlilo Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej ul. č. 21 v Bratislave (pozri mapu), kde sa naše neformálne stretnutia konajú vždy spravidla v prvý pracovný štvrtok v mesiaci v čase od 16:00 približne do 19:00.

Stretnutia klubu sú vždy aj príhodnou príležitosťou prezentovať svoje novovytvorené práce a vyslúžiť si od ostatných nefalšované uznanie a obdiv. Takéto prehliadky nových diel sú vždy vítaným spestrením programu a mocným impulzom k vytvoreniu ďalších patchworkových prác.